Keşan Kent Konseyi
Çalışma Saatleri : 08-30 ~ 17:30 - Cumartesi vePazar Hariç
0284 714 35 80

Engelsiz Yaşan Merkezi Kurulması Talebi

Basına ve Kamuoyuna

Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Keşan Zihinsel Engelliler Derneğinin Keşan’a “Engelsiz Yaşam Merkezi Ve Huzur Evi” kazandırılması konusunun Keşan Kent konseyi gündemine alınmasını ve bu konuya Kent Konseyince öncülük yapılması taleplerini içerir yazılarını kendilerinin rızası ile Keşan Kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Keşan Kent Konseyi Başkanlığına ,

Çok değil, daha birkaç sene önce zihinsel engelliler evlerinde aileleri tarafından gizlenmekte ve toplum içine çıkarılmamaktaydılar. Geçen süre içerisinde, engellilere yönelik iyileştirmeler sonucunda, gerek maaş ve bakım ücreti alabilmek için gerekse özel “Özel Eğitim Kurumları”nın bire bir evlerinden alarak, rehabilitasyon merkezlerine götürmeleri sayesinde, aileler zihinsel engelli çocuklarını dışarıya çıkarmış ve engelli sosyalleşme sürecine girmiştir.

Bizim sıkıntımız, bundan sonra başlamaktadır. Sosyal yaşama alışan engelliyi tekrar evlere kapatmak çok zordur ve eğitim sürelerini yaşları dolayısıyla yada herhangi bir gelişme gösteremedikleri için tamamlayan engelliler, ailelerine çok büyük sıkıntı yaşatmaktadırlar.

En kötüsü sosyalleşen zihinsel engelliyi, anne-babasını kaybettikten sonra kontrol altında tutabilmektir. Zihinsel engel, diğer engellere benzemez ve bu engelli grubuna sahip çıkmak zordur. İlçemizde en az 250 zihinsel engelli olduğunu düşünürsek ki Keşan bölgesel anlamda merkezi bir konumdadır. Keşan’a bir “ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ” ve aynı anda “HUZUREVİ”  kazandırmak insanlık görevi olmalıdır. Bu sosyal projeye başta Devlet olmak üzere, siyasi görüşleri ne olusa olsun tüm siyasi partiler, iş adamları ve Keşan halkı duyarlılık gösterip sahip çıkmalıdır.

Aksi takdirde, anne-babasını kaybeden ve sosyal ortamlara alışan zihinsel engelli toplum içinde her türlü tehlikeye, tacize açık bir şekilde yaşamak zorunda kalacaktır. Anne ve babanın dışında 3. Kişilere bu sorumluluk yüklenmemeli ve bu merkez hayata geçirilmelidir. Bu duygularla talebimizi gündeminize alıp değerlendirmeniz dileğimizdir.”

Bu taleplere insanım diyen hiç kimsenin karşı çıkması mümkün değildir. Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak bu günden yarına “Engelliler Meclisi”nin aktif hale getirilmesi ile “Engelsiz Yaşam Merkezi ve Huzurevi” Kompleksinin kurulması için girişimde bulunacak emek harcayacak bir KOMİSYONUN oluşturulması kararımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Duyarlı yurttaşlarımızı görev almaya davet ediyoruz.

KEŞAN KENT  KONSEYİ YÜRÜTME KURULU

Bir yorum bırakın