Keşan Kent Konseyi
Çalışma Saatleri : 08-30 ~ 17:30 - Cumartesi vePazar Hariç
0284 714 35 80

Trakya Kent Konseyleri Birliği Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

 

TRAKYA KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 17.11.2018

Trakya Kent Konseyleri Birliği 2018 Sonbahar Toplantısı Keşan Belediyesi ve Keşan Kent Konseyi ev sahipliğinde Keşan Değirmentepe Tesislerinde yapıldı. ‘FSRU Gemi İskelesi, Sahillerin Kirliliği sorunu ve çözümü, Sahillerin Kiralanması’ ana konusunun yanında ‘Kent Kirliliği ve yapılması gerekenler’ ile ‘Madde Bağımlılığı, Kullanımı ve Mücadelesi’ konularının tartışıldığı toplantının sonuç bildirisi aşağıdadır:
*Doğal varlıklarımızı korumak ve gelecek kuşaklara koruyarak taşımak hepimizin öncelikli sorumluluğudur. Bölgemizdeki denizlerin, sulak alanların, su varlıklarımızın korunması, flora, fauna ve yaşam için büyük bir önem taşımaktadır.
*Bir problem onu oluşturan düşünce sistemi ile çözülemez. Habitatı korumadan Saros körfezini ve Trakya’yı koruyamayız. Saros Sazlıdere FSRU Limanı ve Boru Hattı Projesine Trakya Kent Konseyleri Birliği olarak karşıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Doğa korumasını ve yaşam savunmasını Trakya’da bilinç, kararlılık ve özveriyle başaracağız.
*Milli Park statüsünde ve 1.Doğal SİT Alanı olarak koruma altında olan Gala Gölü ile Tabiatı Koruma Alanı olan Pamuklu gölünden çeltik sulaması için su kullanılması, kontrolsüz yasak avcılık, tarımda kimyasal gübre ve ilaçların kontrolsüz olarak kullanılması doğal varlıklarımızın zarar görmesine ve Trakya ekolojisinin tahribatına yol açmaktadır.
*Su kirliliği bölgemizde sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını, doğal varlıkları ciddi olarak tehdit etmektedir. Ergene nehrinin Istranca’lardaki kaynakları üzerinde onlarca patlatmalı taş ocakları yeraltı ve yüzey sularını kirletmekte ve yok etmektedir. Ergene havzasının kirletilmesi ve bu kirletmeye göz yumulması devam etmekte olup kirliliğin kaynağı olan sanayi tesislerinde ileri arıtma halen yapılmamaktadır. Kirletenlere karşı etkin idari tedbirler uygulanarak kirliliğin kaynağında engellenmesi, kirletenlerin yargılanması bölge halkının talebidir.
*Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilir. Erikli kumsalları başta olmak üzere tüm Trakya kumsallarının kiralanması kararlarından vazgeçilmelidir. Korumacılıktan, halkın kıyılardan serbestçe yararlanma hakkından uzak kararlar kamu yararına ve Kıyı Kanununa açıkça aykırıdır.

*Çevre Kanununda yapılması planlanan değişiklikler sonucu en hassas eko sistemlerin bulunduğu alanlarda YEKA ön lisansı verilmesi kumul ve kıyı ekosistemini yok edecektir. Uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan türlerin ve habitatların yok olması telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.
*Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı, toplum olarak, kurumlar olarak somut destek çalışmaları ile mücadele etmeliyiz. Uyuşturucuya karşı mücadelede rehabilite merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi için Kent Konseyleri olarak daha etkili çalışmalar yürüteceğiz.
*Koruma altına alınan Kırklareli Dokuzhöyük ovasının üzerine kurulması planlanan kömürlü termik santrala karşı, Uzunköprü Kavacık köyünde köy halkına rağmen kurulmak istenen, Çevre Düzeni Planlarına aykırı, Tarım Topraklarını Koruma mevzuatına aykırı Karma OSB projesine karşı bilimsel, hukuksal ve toplumsal olarak toprağımızı, havamızı ve suyumuzu korumak için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
*Trakya Kent Konseyleri çevre ve kent mücadelesini insan ve doğa arasında bozulan dengenin doğa ve yaşam alanlarının lehine çevrilmesi olarak algılar. Kirleticilerin önünü açan sistemi kabul etmiyoruz. Kentlerdeki yeşil alanların geliştirilerek kamunun kullanımında kalması için de mücadele edeceğiz.
*Trakya Kent Konseyleri olarak tüm Trakyalıları kent hakkını sahiplenmeye kente karşı işlenen suçlarla ve sorumlularıyla mücadele etmeye çağırıyoruz. Doğaya ve yaşama kasteden her türlü projeye karşı olduğumuzu saygıyla kamuoyuna bildiririz.
TRAKYA KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ
ADINA
Keşan Kent Konseyi Başkanı
NECMETTİN BAYGÜL

[ngg src=”galleries” ids=”2″ display=”basic_thumbnail”]

Bir yorum bırakın