Keşan Kent Konseyi
Çalışma Saatleri : 08-30 ~ 17:30 - Cumartesi vePazar Hariç
0284 714 35 80

KEŞAN TAŞ OCAĞI DİLEKÇELER ÖRNEĞİ

KEŞAN TAŞOCAĞI

KAYMAKAMLIK  MAKAMINA

                                                                               K E Ş A N

 

 

Keşan ilçesi Yeni Mahalle Bel-Koop ve Atakent Konutları güney doğusunda kalan, Radyolink yolu üzerinde ki eski taşocakları  Keşan Belediye Başkanlığına, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hafriyat atık depolama sahası olarak tahsis edilmiştir.

 

Ancak bu alandan hali hazırda kamyonlar dolusu taş çıkarılmakta ve çıkarılan taşlar kamyonlarla sürekli taşınmaktadır. Hafriyat alanı aktif bir taş ocağı olarak kullanılmaktadır. Keşan kamuoyu olarak bilgi edinmek istediğimiz hususları sayın Makamınıza aşağıda arz ediyoruz.

 

1- Taşocağı hangi şirkete, ne zaman, hangi bedel ile kim tarafından kiralanmıştır? Bu kiralama ile ilgili bir ihale yapılmış mıdır? Şu anda taşocağından taş çıkarıp taşıyan firmanın  Milli Emlak Müdürlüğü ile kira sözleşmesi var mıdır?

 

2- Taşocağından çıkarılan taşlar nerede ve hangi şirket tarafından kullanılmaktadır?

 

3- Mevcut maden mevzuatına göre taş ocakları ruhsatsız olarak işletilemez. Taşı çıkartan şirketin bu taşocağı ile ilgili maden ruhsatı var mıdır ?

 

4- Taşı çıkartan şirketin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı var mıdır?

 

5- Taşocakları için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve ÇED kararları gereklidir. Edirne Valiliğinin bu taş ocağının şimdiki faaliyeti için verdiği ÇED kararı var mıdır?

 

6- Sayın Kaymakamlık Makamınca bu faaliyet hakkında tutulmuş tutanak, yapılmış denetim var mıdır?

 

Yukarıdaki soruların yanıtlarının Bilgi Edinme Hakkı Kanununun ilgili maddelerine göre süresi içinde tarafımıza yazılı olarak verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 21.12.2021

 

 

Talep eden Kurum Adı          :

Temsil Edenin Adı Soyadı       :                                                                                                       imza-mühür

Ünvanı                                          :

Kurum Adresi                           :

 

KURUM KEŞAN TAŞOCAĞI

 

 

KAYMAKAMLIK  MAKAMINA

                                                                               K E Ş A N

 

 

Keşan ilçesi Yeni Mahalle Bel-Koop ve Atakent Konutları güney doğusunda kalan, Radyolink yolu üzerinde ki eski taşocakları  Keşan Belediye Başkanlığına, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hafriyat atık depolama sahası olarak tahsis edilmiştir.

 

Ancak bu alandan hali hazırda kamyonlar dolusu taş çıkarılmakta ve çıkarılan taşlar kamyonlarla sürekli taşınmaktadır. Hafriyat alanı aktif bir taş ocağı olarak kullanılmaktadır. Keşan kamuoyu olarak bilgi edinmek istediğimiz hususları sayın Makamınıza aşağıda arz ediyoruz.

 

1- Taşocağı hangi şirkete, ne zaman, hangi bedel ile kim tarafından kiralanmıştır? Bu kiralama ile ilgili bir ihale yapılmış mıdır? Şu anda taşocağından taş çıkarıp taşıyan firmanın  Milli Emlak Müdürlüğü ile kira sözleşmesi var mıdır?

 

2- Taşocağından çıkarılan taşlar nerede ve hangi şirket tarafından kullanılmaktadır?

 

3- Mevcut maden mevzuatına göre taş ocakları ruhsatsız olarak işletilemez. Taşı çıkartan şirketin bu taşocağı ile ilgili maden ruhsatı var mıdır ?

 

4- Taşı çıkartan şirketin İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı var mıdır?

 

5- Taşocakları için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ve ÇED kararları gereklidir. Edirne Valiliğinin bu taş ocağının şimdiki faaliyeti için verdiği ÇED kararı var mıdır?

 

6- Sayın Kaymakamlık Makamınca bu faaliyet hakkında tutulmuş tutanak, yapılmış denetim var mıdır?

 

Yukarıdaki soruların yanıtlarının Bilgi Edinme Hakkı Kanununun ilgili maddelerine göre süresi içinde tarafımıza yazılı olarak verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 21.12.2021

 

 

Talep eden Kurum Adı          :

Temsil Edenin Adı Soyadı       :                                                                                                        imza-mühür

Ünvanı                                         :

Kurum Adresi                           :

Bir yorum bırakın