Keşan Kent Konseyi
Çalışma Saatleri : 08-30 ~ 17:30 - Cumartesi vePazar Hariç
0284 714 35 80

Keşan Kent Konseyi Logosunu Arıyor…

Kent Konseylerinin yasal dayanağı,  5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 76. Maddesi ve İç İşleri Bakanlığının bu maddeye göre çıkardığı yönetmeliktir. Kent Konseyleri ile;

Yaşadığımız kente sahip çıkmayı, Kentimizle ilgili  her konudaki karar alma süreçlerine aktif katılımı sağlamayı, Yapılan çalışmaları denetleyebilmeyi, hesap sormayı ve hesap vermeyi, Kentin hak ve hukukunu korumayı, Sürdürülebilir kalkınma ve çevreye duyarlılık bilincini geliştirmeyi, Kentimizi dil, din, ırk siyasi düşünce felsefi inanç ve cinsiyet ayırımı gözetmeden birlikte yönetmeyi, Kentimizde daha çağdaş, daha katılıcı ve daha uygar bir yapı oluşturmayı, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmeyi hedef ve amaçları içine almıştır.

Kent Konseyi Keşan’da 9 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak bu 9 yıllık süre içinde hukuksal statüsünü tamamlayamamıştır. Hukuksal statünün tamamlanması için ilgili yönetmeliğin emrettiği yönergeleri hazırlayıp genel kurula sunup onaylatması gerekmektedir.

24 Şubatta göreve gelen bizler Yönetmeliğin emrettiği dört yönerge taslaklarını hazırladık. Bunlar; a) Yürütme Kurulunun Çalışma esaslarını belirleyen Yönerge  b) Meclislerin Çalışma esaslarını Belirleyen Yönerge c) Çalışma Gruplarının çalışma esaslarını belirleyen Yönerge   ç) Mali İşlerin yürütülme esaslarını belirleyen Yönerge.  2015 Nisan ayı içinde genel kurulu toplayıp bu yönerge taslaklarını ve kurulması düşünülen meclisleri genel kurulun onayına sunacağız. Genel kurul toplantı tarihinden en az bir hafta önce yönerge taslaklarını genel kurulu oluşturan kurumların tümüne ulaştıracağız.

Ayrıca bu günden itibaren 5 Nisan 2015 günü sonlanacak “Keşan Kent Konseyi Logosunu Arıyor” başlıklı bir logo yarışması düzenlemiş bulunmaktayız. Logo yarışması ile ilgili Bilgileri Yürütme Kurulu üyemiz Aytekin ELİÜS’ten şahsen veya “ 0532.7148195” nolu telefondan alabilirler. Web sitemizin isim hakkını aldık. Sitemiz oluşum aşamasındadır. En kısa sürede aktif hale gelecektir. Kent Konseylerinin amaç ve hedeflerini kısa ve öz olarak anlatan afiş hazırlıyoruz. Bu afişlerin Keşan merkezde yaygın dağıtımını yapacağız.

Yürütme Kurulu olarak bir yandan yukarıdaki hazırlıkları yaparken diğer yandan Kent Konseyini oluşturan 115 kurumu ziyaret edip fikir alış verişinde bulunduk.

Amacımız Kent Konseyi ile kentimizde yaşayan yurttaşlarımızı  Kentin sakini değil, sahibi olmalarını sağlamak. Yani sloganımız “KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLALIM”

LOGO YARISMASINDA FiNALE KALANLAR BELLi OLDU
BiLiNDiGi GiBi KESAN KENT KONSEYiMiZiN DUZENLEMiS OLDUGU VE 20 NiSANDA BASVURULARIN SONA ERDiGi LOGO YARISMASI FiNALiSTLERi BELLi OLDU FiNALiSTLERiN BELiRLENMESiNDE JURi OLARAK GOREV ALAN SAYIN ESEN KURTULMUS,TEKiN DEMiR, RAHMAN KETENCiLER SADUN iRCAN VE iSMAiL BALTAN’ A KENT KONSEYiMiZ VE KENTiMiZ ADINA TESEKKUR EDERiZ. FiNALE KALAN 3 LOGO 28 NiSAN SALI GUNU YAPILACAK OLAN OLAGANUSTU GENEL KURULDA ACIK OYLAMA iLE SECiLECEKTiR.

 

KAZANAN LOGO

 

Bir yorum bırakın